Sidebar

Các bạn có tên trong danh sách sau đến nhận giải tại hội trường lớn vào lúc 18h30 ngày 31/12/2015. Khi đi mặc đồ lịch sự và mang theo thẻ sinh viên

Lý Thị Trung Lý B1201271 Phiên-Biên dịch tiếng Anh
Nguyễn Thị Phương Trinh B1301382 SP Tiếng Pháp
Phan Thế Anh B1302035 Quản trị kinh doanh
Nguyễn Đặng Hoài Thương B1302261 Quản trị DV Lữ hành& Du lịch
Phan Thị Ngọc Trân B1309216 Quản lý TN và MT
Lê Phan Xuân Ngọc B1402326 Kinh doanh Quốc tế 2
Dương Thúy Vy B1407051 Sư phạm Sinh học
Nguyễn Hoàng Duy B1407063 SP. Sinh học
Trần Châu Thành B1407376 SP. Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hiền Anh B1410982 SP. Tiếng Pháp
Nguyễn Hoàng Nam B1501090 SP. Hóa học
Nguyễn Thị Kim Ngân B1501177 SP. Sinh học
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc B1508592 Giáo dục Tiểu học
Huỳnh Thị Tú Nhang B1510742 Ngôn ngữ Anh
Bạch Ngọc Yến Nhi B1501185 SP. Sinh học 02

Để trang bị cho người lao động đang tìm việc, cũng như các sinh viên sắp tốt nghiệp các kỹ năng rất cần thiết trong quá trình tìm việc làm như: tạo hồ sơ ấn tượng trước nhà tuyển dụng, tạo dựng hình ảnh cá nhân ấn tượng trước nhà tuyển dụng khi tham dự phỏng vấn, kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng trụ việc thành công.
 

This is the annoucement from Hochschule Furtwangen University in Germany. The HFU-Summer School programme 2017 for international students: “White Water Management – Learning Management in a new way” is opening. This summer school teaches relevant management principles in an action-orientated outdoor & white water kayaking environment of the canton Ticino in Switzerland from the 20th of July 2017 until the 27th of July 2017. The course language is English.

More Articles ...