Sidebar

Chiêu sinh các khóa học ngắn hạn tại Khoa Kinh tế Trường Đại học Cần Thơ

Trung tâm đào tạo, tư vấn và nghiên cứu kinh tế (CENTREC) thuộc Khoa Kinh tế trường Đại học Cần Thơ, thông báo khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn cung cấp kiến thức thực tế, chuyên sâu và các loại chứng chỉ trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh.
 
Ngoài ra, Trung tâm cũng thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn chuyên môn và kỹ năng theo yêu cầu của học viên và các doanh nghiệp.
  
Học viên có quan tâm có thể cập nhật thông tin về các khóa học của CENTREC theo các kênh thông tin như sau:
Địa chỉ: Khoa Kinh tế, Khu II, Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TPCT.
ĐT: 0292 3840 254 – 0932 928 922
Website: http://ce.ctu.edu.vn/
Chi tiết: https://ce.ctu.edu.vn/thong-bao-chieu-sinh.html
FaceBook: https://www.facebook.com/centrec.dhct 
 
Hiện tại, Trung tâm sắp khai giảng các khóa học sau trong tuần sau Lễ:
  
1. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THỐNG KÊ TRÊN PHẦN MỀM SPSS: THIẾT KẾ CÂU HỎI VÀ MÃ HÓA SỐ LIỆU & PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THỐNG KÊ  
2. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THỐNG KÊ TRÊN STATA
 
Xem thông tin khóa học chi tiết và đăng ký trực tiếp tại đường link sau:
 
----------------------------------
 
Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Nghiên cứu Kinh tế
Trường Đại học Cần Thơ