Sidebar

Học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards)

Vòng tuyển chọn 2022 nhận hồ sơ đăng ký

Tôi xin vui mừng thông báo Học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards) vòng tuyển chọn năm 2022/niên khóa 2023 bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 1/2/2022 đến 29/4/2022.

Học bỗng Chính phủ Australia (AAS) là học bỗng quốc tế uy tín được Chính phủ Australia trao cho thế hệ các nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai trong lĩnh vực phát triển. Thông qua học tập và nghiên cứu, người nhận học bỗng sẽ phát triển kiến thức và kỹ năng nhằm tạo ra sự thay đổi và thiết lập các mối quan hệ hữu nghị lâu dài với Australia.

Học bỗng dành cho các ứng viên Việt Nam xuất sắc theo học bậc thạc sĩ ở Australia, khóa học sẽ bắt đầu năm 2023. Xin lưu ý là đựt tuyển chọn lần này không cấp học bỗng tiến sĩ.

Các ứng viên được học bổng sẽ theo học bậc thạc sĩ tại một trường đại học Australia do họ lựa chọn, trong nhiều lĩnh vực phát triển then chốt đối với Việt Nam như: quản trị và phát triển kinh tế, hạ tầng và giao thông, nước và vệ sinh, giáo dục, bình đẵng giới, nông nghiệp và phát triển nông thôn, ổn định khu vực và nhân quyền, khuyết tật, biến đồi khí hậu, đổi mới, y tế và an ninh mạng. Các học bỗng này dành cho chương trình học toàn thời gian.

ứng viên là người khuyết tật và người ở vùng nông thôn khó khăn là đối tượng được ưu tiên của Học bổng Chính phủ Australia (AAS). Học bỗng có những chính sách hỗ trợ phù hợp để tạo điều kiện cho những ứng viên này có cơ hội tiếp cận và tham gia vào chương trình học bổng như những ứng viên khác. Trong số 50 ứng viên được trao học bổng ở vòng tuyển chọn năm 2019, có 10 ứng viên khuyết tật và 3 ứng viên đến từ các vùng nông thôn khó khăn.

ứng viên được học bổng sẽ được hỗ trợ đào tạo tiếng Anh tối đa 12 tháng để đạt tối thiểu IELTS (Academic) 6.5, không có điểm thành phần dưới 6.0 hoặc chứng chỉ TOEFUPTE tương đương.

Tiêu chí hợp lệ và các điều kiện xin học bổng được tóm tắt trong tờ thông tin dành cho công dân Việt Nam, đính kèm với thư này. Để biết thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập trang web http://australiaawardsvietnam.orq/. Các ứng viên xin Học bỗng Chính phủ Australia (Australia

Awards) sẽ nộp hồ sơ trực tuyến. Thông tin chi tiết xin xem tại trang web http://www.australiaawardsvietnam.org/.

Nhằm giúp quảng bá thông tin học bỗng, rất mong Quý vị phổ biến thông tin về học bỗng tới các đồng nghiệp và dán tờ quảng cáo ở vị trí thích hợp tại cơ quan/tồ chức mình. Nếu Quý đơn vị có website riêng, xin cân nhắc đăng thông tin về học bỗng lên website của đơn vị.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng gửi câu hỏi qua thư điện tử tới hộp thư This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc gọi số (024) 3939 3991.