Sidebar

Dự tuyển học bổng tại Bun-Ga-Ri

Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh đi học tịa Bun-Ga-Ri năm 2022 dành tặng nhiều suất học bổng toàn phần cho sinh viên Việt Nam theo học các chuyên ngành bậc Đại học/Sau Đại học/Tiến sĩ/Thực tập sinh hoặc nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục công lập của Bun-Ga-Ri.

Sinh viên nghiên cứu chi tiết cụ thể các thông tin có liên quan về hồ sơ đăng ký và biểu mẫu trên trang http://moet.qov.vn/ hoăc http://icd. edu. vn/; thời hạn dự tuyển là trước ngày 29/04/2022 đến Bộ Giáo dục và Đào tạo (tính theo dấu Bưu điện chuyển hồ sơ đến Cục Họp tác Quốc tế).

Xem chi tiết