Sidebar

Thaksin University Songkhla, Thailand announces to whomit may concern to inform about PhD. scholarship in Sustainable Development. In this regard, International College, Thaksin University would be grateful to share 3 scholarships as mentioned previously to students who are interested in studying Doctoral degrees in Thailand.

Kindly see the attached files or visit http://ic.tsu.ac.th/ for more information and consideration about the program.

If candidates need further information regarding this matter, please do not hesitate to contact Ms. Vachaya Siriphong, International Ph.D. program, Thaksin University Songkhla, Thailand via email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. Announcement of ASEAN Scholarships in the PhD in Sustainable Development click here

2. Revised Schedule for PhD Scholarship in Sustainable Development  click here

3. Research focus areas for PhD in Sustainable Development click here

4. Application form click here

 

 

 

VIETNAMESE SCHOLAR PROGRAM 2020

The U.S. Mission in Vietnam seeks qualified candidates for the 2020 Fulbright Vietnamese Visiting Scholar Program (VSP).

Eligibilities: Fulbright Vietnamese Visiting Scholar applicants must:

 • hold an M.A. or Ph.D. degree
 • be Vietnamese citizens
 • be proficient in English

Applicants should be university faculty, government officials, private sector professionals, work at a think tank, or occupy other, similar occupations. Applicants will be expected to have a significant record of scholarly or professional accomplishment. Applicants must reside in Vietnam throughout the nomination and selection process, and they must return to Vietnam upon completion of their U.S. stay.

Applicants are ineligible to apply if:

    1. They are currently teaching, studying, or conducting research in the U.S., or who have received a Fulbright grant within the past five years.

    2. They have been to the U.S. as a J-1 Exchange Visitor in the category of Professor or Research Scholar within the past two years.

Grant Length: Applicant may choose a grant for a semester (5 months) or full academic year (9 months)

 • A-semester grant (5 months) must begin in September 2020 or January 2021
 • One academic year grant (9 months) must begin in September 2020

The following materials comprise a complete application:

 • Application
 • Project proposal
 • Bibliography
 • Curriculum vitae
 • Letters of recommendation (three are required)
 • Letter of invitation (preferred, but not required)

Candidates will access the on-line application at: https://apply.iie.org/fvsp2020. Only online applications submitted before or by October 15th, 2019 are considered eligible.

Grant activity: 

 • Teaching
 • Research
 • Teaching/Research

Fields of study: Applicants of various disciplines in the social sciences and humanities, science, and technology are welcome to apply.

Affiliation in the U.S.: Any appropriate institution in the U.S.

Deadline: October 15th , 2019 at 17:00 by Vietnam time zone

Point of contact:

Ms. Đỗ Thu Hương, Program Assistant
Phone: (024) 3850-5000 x 6225
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
https://vn.usembassy.gov/education-culture/fulbright-program-vietnam/vietnamese-scholar-program/

CHƯƠNG TRÌNH HỌC GIẢ FULBRIGHT VIỆT NAM 2020

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam thông báo tuyển chọn ứng viên cho Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam (VSP) 2020.

Điều kiện dự tuyển: Ứng viên của chương trình Học giả Fulbright Việt Nam bắt buộc phải:

 • có bằng thạc sỹ hoặc tiến sỹ (hoặc tương đương trong một số ngành chuyên môn)
 • là công dân Việt Nam
 • có trình độ tiếng Anh thành thạo để nghiên cứu hoặc giảng dạy ở Hoa Kỳ

Ứng viên phải là giảng viên đại học, hoặc cán bộ/chuyên viên các bộ hoặc các cơ quan chính phủ, hoặc chuyên viên trong các khối tư nhân/các viện nghiên cứu/các tổ chức phi chính phủ. Chương trình dành quan tâm tới những ứng viên có những thành tựu nổi bật trong nghiên cứu học thuật hoặc chuyên môn. Ứng viên bắt buộc phải đang sinh sống tại Việt Nam trong suốt quá trình nộp hồ sơ và tuyển chọn của chương trình. Ứng viên yêu cầu phải quay về phục vụ Việt Nam sau khi chương trình ở Hoa Kỳ kết thúc.

Ứng viên không hợp lệ dự tuyển nếu:

    1. hiện đang giảng dạy, học, hoặc tiến hành nghiên cứu ở Hoa Kỳ, hoặc đã được nhận học bổng Fulbright trong thời gian năm năm vừa qua

    2. đã được cấp visa Mỹ loại J theo các chương trình trao đổi Giáo sư/Học giả Nghiên cứu trong vòng hai năm vừa qua

Thời gian học bổng: Ứng viên có thể chọn học bổng một học kỳ (tương đương 5 tháng) hoặc một năm học (tương đương 9 tháng)

 • Ứng viên chọn học bổng một học kỳ: bắt buộc phải bắt đầu vào tháng 9/2020 hoặc tháng 1/2021
 • Ứng viên chọn học bổng một năm học: bắt buộc phải bắt đầu vào tháng 9/2020

Hồ sơ dự tuyển đầy đủ bao gồm:

    1. Đơn dự tuyển trực tuyến

    2. Đề cương nghiên cứu

    3. Thư mục nghiên cứu

    4. Lý lịch khoa học

    5. Thư giới thiệu (yêu cầu đủ 3 thư giới thiệu)

    6. Thư mời của trường tiếp nhận tại Hoa Kỳ (khuyến khích ứng viên nên có, nhưng không bắt buộc)

Lưu ý: Ứng viên truy cập và hoàn thành hồ sơ tại: https://apply.iie.org/fvsp2020. Toàn bộ hồ sơ nộp trực tuyến mới được coi là hợp lệ.

Các dạng học bổng: 

 • Giảng dạy
 • Nghiên cứu
 • Giảng dạy hoặc Nghiên cứu

Lĩnh vực nghiên cứu/giảng dạy: Ứng viên trong tất cả các lĩnh vực chuyên môn thuộc Khoa học Xã hội & Nhân văn, Khoa học, và Công nghệ đều phù hợp để nộp hồ sơ.

Trường tiếp nhận tại Mỹ: Bất cứ trường/viện tiếp nhận phù hợp tại Mỹ

Hạn nộp: 17:00, ngày 15 tháng 10 năm 2019 (theo giờ VN)

Liên hệ:

Đỗ Thu Hương, Trợ lý Chương trình
ĐT: (024) 3850-5000 x 6225 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
https://vn.usembassy.gov/education-culture/fulbright-program-vietnam/vietnamese-scholar-program/

More Articles ...