Sidebar

Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Phố Hồ Chí Minh phối hợp với trường Đại Học Cần Thơ tổ chức: "Triễn Lãm du học Hoa Kỳ mùa thu"
Diễn ra lúc: 14h00-18h00 thứ 4 ngày 7/10
Địa điểm: Sảnh toàn nhà Điều hành trường Đại học Cần Thơ (đường 3/2, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ)
Triễn lãm du học EducationUSA mở cửa miễn phí cho khách tham quan.
Thông tin chi tiết: http://www.ctu.edu.vn/upload/notice/2015/trienlamduhoc.pdf