Sidebar

Chuyên đề: Nhiều cây chụm lại nên hòn núi cao – Kỹ năng làm việc nhóm

Ngày nay, với việc cần trang bị nhiều kỹ năng cho quá trình tìm việc và giữ việc ngày càng được quan tâm nhiều hơn, và để theo đuổi đam mê, trước tiên chúng ta cần biết những kỹ năng nào sẽ hỗ trợ để chúng ta thực hiện đam mê và rèn luyện những kỹ năng đó như thế nào?

Trong thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ đã tổ chức nhiều Chuyên đề hỗ trợ về kỹ năng cho người lao động, để các bạn trang bị kỹ năng thực hiện mục tiêu và đam mê của mình. Sắp tới, Trung tâm tổ chức một Chuyên đề miễn phí nữa dành cho người lao động “Chuyên đề: Nhiều cây chụm lại nên hòn núi cao” – Kỹ năng làm việc nhóm.

*Thời gian diễn ra Chuyên đề: 8h00-11h00 ngày 9/9/2016

*Địa điểm tổ chức: Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Cần Thơ

*Hình thức đăng ký: Trực tiếp tại địa chỉ của Trung tâm dịch vụ việc làm TP Cần Thơ
 Địa chỉ : Số 160 đường 30/4 (Rẽ phải vào bờ kè rạch tham tướng), phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ .
Thông qua Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
Qua số điện thoại: 0710 3838399.

 

TRUNG TÂM TƯ VẤN HỖ TRỢ SINH VIÊN