Sidebar

The Taiwan Education Experience Program (TEEP) starts from March to September, 2019. It offers:

--> free roundtrip tickets to Taiwan

-->  free accommodation

-->   monthly allowance.

During the internship program, the students will receive:

 1. professional tourism/business training
 2. mandarin training
 3. intern opportunities in the largest duty-free retail in Taiwan (paid position, wage: about 3 US per hour)

We are looking for:

 1. last-year university students or graduates
 2. business administration or related majors
 3. students with good English ability
 4. students with strong intention in pursuing a master degree in Taiwan

For more information, please refer to the poster attached website as follows.

https://www.facebook.com/NQUTEEP

The application ends on 3rd of March.

Nagaoka University of Technology (NUT), Japan is currently inviting students from overseas universities to apply for the Nagaoka Summer School for Young Engineers (NASSYE) in 2019. This program is open to students in their third year of a university undergraduate program. The program offers students the opportunity to participate in research on the topics set by the laboratories at NUT, as well as cultural exchange.

NUT will accept 20 students for 2019 Nagaoka Summer School for Young Engineers (NASSYE). 

Program Period: August 19 to August 30, 2019

The students participating in this program will receive the scholarship.

All programs of NASSYE will be conducted in English.

Application Procedure: please read here

Application Documents: Applicants must download the necessary forms from the website below and submit the following documents: http://www.nagaokaut.ac.jp/e/kokusai/nassye.html

1) Application Form (Form A)

2) Certificate of Enrollment (Form B)

3) Academic Transcript: Only the official academic transcript with the institution’s authorized stamp or representative’s signature will be accepted. If the applicant is unable to obtain this transcript due to their institution’s regulations, they must obtain a certified true copy of the transcript. Certification must be made by the registrar or a representative of the institution. The administrative office of the institution may send the certificate directly to NUT.

4) Recommendation Letter: The recommendation letter should be written by the applicant’s academic advisor or head of department (or higher).

5) Copy of an English language proficiency test score as indicated in Section 3. The required inclusion of a standardized test score in the application can be waived if evidence is provided that the applicant is enrolled at a program in which the medium of instruction is English.

Additional Notes

1) All of the submitted materials above should be filled out in English or Japanese using a word processor or black ballpoint pen (block letters). If a certificate is written in another language, the applicant must include a translation in English.

2) For the forms stipulated in Sections (1)-1) and -2) (Forms A and B), please use only the provided forms from the website indicated above.

3) The application will not be accepted unless all of the aforementioned application materials are fully and correctly completed and submitted. Applications will be rejected if any of the materials are incomplete or received after the deadline.

4) The application materials will not be returned to the applicant under any circumstances.

Deadline and Mailing Address Deadline (documents must arrive by): April 5, 2019

Mailing Address for Application:

Division of International Affairs
Nagaoka University of Technology, 
1603-1, Kamitomioka, Nagaoka, Niigata, 
940-2188, JAPAN

Note: The application form and required materials should be submitted by post or international courier service.

All correspondence should be made to: 
Division of International Affairs
Nagaoka University of Technology, 
1603-1, Kamitomioka, Nagaoka, Niigata, 
940-2188, JAPAN
Phone: +81-258-47-9917
Fax: +81-258-47-9283
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Follow NUT on facebook
https://www.facebook.com/NUT.KOKUSAI

It is my great pleasure to introduce the 2nd Walailak University Cultural Camp 2018 (WUCC2018) in the theme of “In Honour of HRH Princess Chulabhorn Walailak: Cultures without Borders”. The camp will be held between 16th - 23rd June 2018 at Walailak University, Nakhon Si Thammarat Province and Bangkok, Thailand. 

 

WUCC2018 aims to promote a global students’ network among 160 international participants (100 non-Thai citizens and 60 Thai students from Walailak University). Throughout the 8-day program, the camp participants will have opportunity to EXPLORE Nakhon Si Tammarat Province, the historical city on the eastern part of southern Thailand, and Bangkok, the capital city of Thailand, EXCHANGE cultures, ENGAGE in various activities among global youth, and ENJOY every moment together.

 

The camp participants must be university students or graduates in any degree program, not over 30 years old and able to communicate well in English. For the detail of WUCC2018 and the online application, please visit https://cia.wu.ac.th/?page_id=1028

 

Benefits for camp participants:

- Free accommodation

- Free meals

- Free transportation from/to airport and during the program

- Free one-way ticket from Nakhon Si Thammarat Province to Bangkok on 20th June 2018

 

The camp participants will only be responsible for:

- Round-trip international air-ticket to Thailand, Suvarnabhumi International Airport or Donmueang International Airport

- One-way air-ticket from Bangkok, Donmueang International Airport, to Nakhon Si Thammarat Airport on 16th June 2018

- Accident and health insurance

 

The application is opened from now until 15 March 2018. The list of successful applicants will be announced on Facebook Page (https://www.facebook.com/ciawalailak/) by 1st May 2018. 

THÔNG TIN VỀ HỌC BỔNG HỌC TẬP NGẮN HẠN Ở NƯỚC NGOÀI DÀNH CHO SINH VIÊN

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận môi trường giáo dục quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của Nhà trường, Trong năm học 2015-2016, Ban Giám hiệu trường có Công văn số 711/ĐHCT-CTSV ngày 22/4/2016 hướng dẫn về việc cấp học bổng để sinh viên đi học tập ngắn hạn ở nước ngoài như sau:

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng: 

– Sinh viên (SV) đại học hệ chính quy còn trong thời gian thiết kế của chương trình đào tạo được Khoa/Viện/Bộ môn trực thuộc Trường (gọi tắt là Khoa) cử đi học tập ngắn hạn ở nước ngoài.

– SV được nhận học bổng khuyến khích học tập (HBKKHT) tự nguyện đăng ký đi học tập ngắn hạn ở nước ngoài.

2. Mục tiêu cấp học bổng cho sinh viên:

– Tạo cơ hội cho SV được học tập, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, trau dồi các kỹ năng, nâng cao kinh nghiệm thực tiễn trong môi trường giáo dục quốc tế; tăng cường khả năng học và sử dụng ngoại ngữ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

– Tiếp cận, trao đổi, chuyển giao kinh nghiệm quản trị đào tạo và quản trị người hoc tiên tiến, góp phần quảng bá, phát triển thương hiệu và nâng cao vị thế của Trường Đại học Cần Thơ trên trường quốc tế

3. Điều kiện để SV đăng ký xét cấp học bổng tham gia học tập ngắn hạn ở nước ngoài:

– Là sinh viên đạt Học bổng Khuyến khích học tập từ loại khá trở lên.

– Có ngoại ngữ Tiếng Anh tương đương trình độ B trở lên

– Không bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên trong quá trình học tập tại Trường; ưu tiên xét chọn SV có bài báo tham gia hội nghị, hội thảo quốc tế.

– SV được cấp học bổng đi học tập ngắn hạn ở nước ngoài không quá một lần trong 2 năm liên tiếp, trường hợp đặc biệt do Hiệu trưởng quyết định.

– SV được Trường, Khoa đồng ý cử đi và phía đối tác nước ngoài tiếp nhận.

– Thời gian SV học tập ở nước ngoài tối đa là một học kỳ. Học kỳ được tính theo quy định của Trường Đại học Cần Thơ. Nếu phía đối tác nước ngoài có quy định khác về thời điểm bắt đầu và kết thúc học kỳ, Khoa quản lý ngành báo cáo Ban Giám hiệu xem xét giải quyết.

– Mức học bổng tối đa không quá 9,0 triệu đồng cho mỗi SV/lần đi (tương đương khoảng 400 USD/suất).

4. Trách nhiệm của Nhà trường: 

– Bố trí 10% quỹ HBKKHT năm học 2015-2016 để cấp học bổng cho SV đi học tập ngắn hạn ở nước ngoài.

– Trường giao cho Trung tâm Tư vấn – Hỗ trợ sinh viên (thuộc P.CTSV) trực tiếp quản lý nguồn kinh phí, tư vấn những vấn đề chung cho SV; làm đầu mối nắm tình hình, phối hợp với các Khoa nhận, phản hồi thông tin, tổng hợp báo cáo.

– Phòng Công tác Sinh viên có trách nhiệm cung cấp thông tin khen thưởng – kỷ luật, học tập – rèn luyện, lập tờ trình đề cử, soạn thảo quyết định cử đi, quyết định thu nhận SV trình Ban Giám hiệu phê duyệt.

– Phòng Hợp tác Quốc tế hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục, tư vấn quy định xuất nhập cảnh; phối hợp với các Khoa chủ động liên hệ với phía đối tác nước ngoài và thông tin giao lưu SV.

5. Trách nhiệm của Khoa quản lý sinh viên:

– Tổ chức xét chọn hồ sơ, phỏng vấn và cử SV tham gia đúng đối tượng (trên cơ sở tối đa 10% số SV đạt HBKKHT của học kỳ I và học kỳ II năm học 2015-2016) .

– Điều phối về số lượng SV tham gia.

– Tổ chức, quản lý, tư vấn, hướng dẫn cho SV; thông tin đến gia đình SV biết về việc cấp học bổng; yêu cầu gia đình SV ký cam kết về việc SV tham gia học tập ngắn hạn ở nước ngoài; chịu trách nhiệm với Ban Giám hiệu về kết quả tham quan, hoc tập ngắn hạn của SV do Khoa quản lý.

– Trên cơ sở nội dung, khối lượng và kết quả học tập ngắn hạn ở nước ngoài ngoài của SV, có thể xét miễn và công nhận điểm học phần (cho một hoặc nhiều học phần) có trong chương trình đào tạo đại học mà SV đang theo học tại Trường ĐHCT. Học phần được xét miễn trong CTĐT phải là học phần chưa được SV tích lũy. Điểm của (các) học phần SV được xét miễn học là điểm M.

– Gởi công văn về Trường (qua P.CTSV) đánh giá kết quả học tập ngắn hạn của SV và đề nghị Trường thu nhận SV trở lại học tập trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày Khoa nhận đầy đủ báo cáo của SV về khóa học.

– Cử viên chức hỗ trợ SV hoàn thành hồ sơ, thủ tiucjtheo quy định trước khi nộp về Trường.

– Trong trường hợp SV của đơn vị mình tham gia học tập ngắn hạn theo chương trình do Khoa khác tổ chức, Khoa quản lý SV vẫn có trách nhiệm thực hiện các nội dung công tác ở điều này.

6. Quyền lợi và nghĩa vụ của SV:

– Thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục; tuân thủ pháp luật của Việt Nam và pháp luật của nước tiếp nhận SV.

– SV được cấp HBKKHT tự nguyện đăng ký, được Khoa xét chọn, đề cử và đủ điều kiện tham gia học tập ngắn hạn ở nước ngoài sẽ được Nhà trường cấp học bổng.

– SV xây dụng kế hoạch cá nhân, chịu trách nhiệm đảm bảo các hoạt động ở nước ngoài và tiến độ học tập của bản thân và báo cáo kết quả học tập cho Khoa quản lý SV trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi SV về nước.

7. Quy trình thực hiện:

– Khoa chủ động liên hệ, tiếp nhận thông tin (có thể từ Phòng Hợp tác Quốc tế hoặc Trung tâm Tư vấn – Hỗ trợ Sinh viên – P.CTSV) triển khai để SV thực hiện; tập hợp đủ hồ sơ kèm công văn xét chọn, đề cử của Khoa gởi về P.CTSV.

– P.CTSV lập tờ trình, soạn thảo quyết định cử SV đi học tập ngắn hạn trình Ban Giám hiệu (tối đa 3 ngày làm việc) phê duyệt.

– Khoa nhận lại và gởi hồ sơ cho đối tác, thông báo kết quả cho SV biết.

– P.CTSV soạn thảo quyết định thu nhận SV đi học tập ngắn hạn về trình Ban Giám hiệu phê duyệt (tối đa 3 ngày làm việc sau khi nhận công văn của Khoa).

(Trích Công văn số 711/ĐHCT-CTSV ngày 22/4/2016 của Trường Đại học Cần Thơ về việc cấp học bổng để sinh viên đi học tập ngắn hạn ở nước ngoài)

Sinh viên có quan tâm và cần tư vấn về học bổng trên vui lòng liên hệ trực tiếp Trung tâm Tư vấn – Hỗ trợ Sinh viên trường qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc điện thoại: 0710. 3872 284.

The International Winter Program 2020 in Prague, The Czech Republic. This program is organized by the University of Finance and Administration, Prague. The main topic of the program is International Business and students will be able to gain 3 ECTS credits.

Why apply for the Intensive Winter Program in Prague?

 • We’ve experience in organizing summer and winter schools since 2012.
 • Our University is located at the heart of Europe
 • The Czech Republic is one of the safest European countries
 • Students are be able to obtain 3ECTS credits

 

The International Winter Program will take place from 12 to 21 January 2020

At the beginning of the program, students will attend the Official Welcome Ceremony and the Prague tour. Next day there will be a teambuilding activity with a lecture about Czech and European History and Culture and the first lecture of International Business. The next days will be filled with trips and lectures about International Business and English taught by internationally experienced Faculty members. Students will attend professional visit in local and also international company, explore the beautiful city of Prague, gain international experience and participate in many other activities. Students will also go on a cultural trip to city of Czech Republic UNESCO World Heritage Site – Kutná Hora.

For more information, please visit website: https://www.vsfs.cz/en/?id=2580-international-winter-program

or contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. in order to obtain more information.

TUITION FEE:

The total tuition fee is 1 250 USD

Early birds by 14th November for 1 150 USD

The fee includes: accommodation, breakfast, lunches (on weekdays), Prague public transport ticket, in-class teaching, 3 ECTS, final diploma, company visit, 24/7 support, sightseeing tour, cultural trip etc.  

Flights, insurance and airport transfer are not included.

TO APPLY:

Visit website https://www.vsfs.cz/en/?id=2580-international-winter-program and submit the online application form.

APPLICATION DEADLINE: 8th December 2019

We look forward to seeing you in Prague!

Do not miss your chance and apply as soon as possible.

 If you have any question, please do not hesitate to contact:

Rachel Verbovska_ International Office Trainee

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

International Office

MBA, BSBA Team
Office E028, Estonská 500, Praha 10, 101 00
tel.: +420 210 088 816