Sidebar

THÔNG BÁO: Kết quả vòng bán kết cuộc thi Dự án khởi nghiệp trong nền kinh tế số 2019

Căn cứ kết quả vòng loại cuộc thi Dự án khởi nghiệp trong nền kinh tế sốmở rộng năm 2019, Ban Tổ chức Cuộc thi trân trọng thông báo và kính mời các nhóm dự án sau tham gia vòng bán kết cuộc thi vào thời gian và địa điểm như sau: