Sidebar

Chức năng – Nhiệm vụ

Trung tâm Tư vấn – Hỗ trợ Sinh viên là đầu mối tập trung, liên kết, phối hợp, hỗ trợ với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện các công tác tư vấn – hỗ trợ sinh viên, cụ thể như sau:

– Lập kế hoạch tổ chức, thực hiện, giám sát, đánh giá các hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên của trường;

– Phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn tuyển sinh cho học sinh và tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên Trường;

– Tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng sống, kỹ năng mềm, chuyên đề, các hoạt động, các sự kiện gắn liền với nhu cầu của sinh viên;

– Tổ chức các hoạt động liên quan đến việc làm bán thời gian, hội chợ việc làm, giao lưu, hội thảo, hội nghị liên quan việc làm của sinh viên;

– Phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn về tâm lý, chăm sóc sức khỏe sinh viên;

– Phối hợp tổ chức, thực hiện các hoạt động liên kết với doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thực tập, thực hành cho sinh viên;

– Phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tư vấn cho sinh viên về phương pháp học tập, nội dung, đặc điểm của ngành học; các kỹ năng nghề nghiệp và chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến ngành nghề đào tạo;

– Xây dựng và quản lý website của Trung tâm, đảm bảo kênh thông tin đầy đủ, kịp thời phản ánh thông tin liên quan đến các lĩnh vực tư vấn, hỗ trợ sinh viên. Phối hợp, liên kết với các kênh thông tin trực tuyến khác nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu thông tin của sinh viên;

– Là đầu mối tiếp nhận các thông tin cần tư vấn, cần hỗ trợ từ sinh viên, tư vấn trực tiếp hoặc liên hệ đến các đơn vị có chuyên môn tổ chức tư vấn;

– Tiếp nhận các dự án, chương trình hợp tác của doanh nghiệp chuyển đến các đơn vị có chức năng, chuyên môn thực hiện, tạo dựng cơ bản mối quan hệ với các doanh nghiệp nhằm phối hợp hỗ trợ sinh viên;

– Căn cứ số liệu sinh viên tốt nghiệp ra trường hàng năm xây dựng cơ sở dữ liệu liên quan đến việc làm nhằm hỗ trợ sinh viên có cơ hội tìm kiếm việc làm khi tốt nghiệp.

TRUNG TÂM TƯ VẤN HỖ TRỢ SINH VIÊN