Sidebar

Nhân sự – Liên hệ

***
PGS.TS TRẦN CAO ĐỆ
Giám đốc Trung tâm
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (0292) 3943 727
Di động: 0918 792 589

***
ThS NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
Phó Giám đốc Trung tâm
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (0292) 3872 284
Di động: 0982 909 275

***
ThS NGUYỄN THANH TÙNG
Phó Giám đốc Trung tâm
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (0292) 3872284
Di động: 0988 227 511