Sidebar

Diễn đàn kết nối Mạng lưới Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp các trường đại học, cao đẳng năm 2023

Vào ngày 25/3/2023, tại Đại học Huế đã diễn ra chương trình "Diễn đàn kết nối mạng lưới Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp các trường ĐH, cao đẳng" do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và ĐH Huế phối hợp tổ chức cùng sự đồng hành của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Google Châu Á - Thái Bình Dương.

Một số sự kiện chính của chương trình bao gồm:

  • Kết nạp thành viên mới của mạng lưới Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp các trường ĐH, cao đẳng
  • Ra mắt Nền tảng Kết nối các hoạt động của Mạng lưới (VNEI): https://vnei.edu.vn/
  • Ra mắt website Nhân lực số (gọi tắt là USAID WISE)
  • Công bố chiến dịch tìm kiếm nhân tài số năm 2023

Nguồn ảnh: Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia

Xem thêm các bài viết tại đây: