Sidebar

Chương trình Sáng kiến Năng lượng Bền vững - Sustainable Energy Challenge (SEC) 2020

Chương trình Sáng kiến Năng lượng Bền vững - Sustainable Energy Challenge (SEC) là cuộc thi ý tưởng duy nhất về năng lượng tái tạo dành cho sinh viên trên toàn quốc do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và New Energy Nexus Việt Nam đồng tổ chức, nhằm phát huy năng lực sáng tạo và nâng cao nhận thức của người trẻ về phát triển bền vững.


Tìm hiểu thêm về cuộc thi tại http://bit.ly/sknlbv2020