Sidebar

Hội thảo online_ Giải pháp Du lịch Online cho người địa phương

Thân mời các bạn tham dự Hội thảo trực tuyến do VietNam Digital 4.0 tổ chức

Thời gian: 15g00-16g30 Thứ năm ngày 26/11/2020

Chủ đề: Giải pháp Du lịch Online cho người địa phương

Link đăng ký tham gia: tại đây