Sidebar

Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2020 - 2021

Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia (GTKTQG) do Thủ tướng Chính phủ thành lập tại Quyết định số 25-TTg ngày 19/01/1993 và giao cho Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch tổ chức.

Năm nay, để góp phần định hướng sáng tạo kiến trúc theo xu hướng tiến bộ nhưng vẫn gắn liền với bản sắc, GTKTQG 2020-2021 đề cao tinh thần “Khai thác Bản địa – Kết nối công nghệ” nhằm tạo môi trường sống thích ứng tốt nhất cho người sử dụng mỗi vùng, miền, địa phương. Qua đó, đề cao trách nhiệm của kiến trúc sư đối với văn hóa và xã hội bản đia, thúc đẩy phát triển kiến trúc ứng dụng công nghệ tiên tiến, hướng tới tương lai.

Do tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp và theo đề nghị của nhiều tác giả, Ban Tổ chức GTKTQG 2020-2021 quyết định gia hạn nộp hồ sơ tham dự Giải thưởng.

  • Thời hạn: Ngày 30 tháng 7 năm 2021
  • Địa chỉ nộp bài:
    • Ban Tổ chức Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia
      Hội Kiến trúc sư VN – 40 Tăng Bạt Hổ, Hà Nội  

Xem chi tiết

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ:

  • KTS. Nghiêm Hồng Hạnh –  04.39360.755/ 0904 240 240
  • Nguyễn Hồng Vân – 04.38253.648/ 0912 880 800
  • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.