Sidebar

Diễn đàn trực tuyến "APEC Digital Economy and Innovative Entrepreneurship Online Forum: Enhancing Inclusive Participation and Digital Upskilling for Youths"

Phòng Giáo dục - Văn phòng KT-VH Đài Bắc tại TPHCM giới thiệu về Diễn đàn trực tuyến "APEC Digital Economy and Innovative Entrepreneurship Online Forum: Enhancing Inclusive Participation and Digital Upskilling for Youths" được tổ chức qua nền tảng MS Team.
Thời gian hội thảo: 24 và 25/03/2022 (2 buổi chiều)
Hạn cuối đăng ký17/03/2022
Mời cán bộ trẻ / sinh viên của đơn vị có quan tâm đăng ký, tham gia