Sidebar

Đăng ký tham dự chương trình triển lãm du học Úc - Mỹ - Canada

Thân mời các bạn sinh viên đăng ký tham dự chương trình triển lãm du học Úc - Mỹ - Canada do Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ và Khởi nghiệp Sinh viên phối hợp cùng công ty REX tổ chức.
Thời gian checkin: 8g30-9g00 Thứ bảy ngày 25/3/2023
Địa điểm: Giảng đường 107/C1
Số lượng có thể đăng ký: 200 sinh viên
Các sinh viên tham dự chương trình sẽ được cộng 01 điểm rèn luyện vào mục c Điều 8, mục c “Hỗ trợ và tham gia tích cực vào các hoạt động chung của lớp, tập thể, khoa và nhà trường” học kỳ II, Năm học 2022-2023
Sinh viên quét mã QR code để đăng ký tham gia chương trình hoặc truy cập vào đường link: