Sidebar

Thời khóa biểu Lớp Kỹ năng mềm học kỳ I _Năm học 2018-2019

Thân chào các em,

Trung tâm Tư vấn - Hỗ trợ Sinh viên thông báo đến các sinh viên tham gia học phần Kỹ năng mềm (KN001) một số thông tin sau:

I. Về lịch học các chuyên đề của học phần: Đợt 2: Từ 01/10/2018 đến 25/11/2018 (08 tuần)

Thứ Tiết học Phòng học Nhóm HP 01/10-07/10 8/10-15/10 16/10-21/10 22/10-28/10 29/10-4/11 5/11-11/11 12/11-18/11 19/11-25/11
3 1234 HT/ĐTN 9 KN Giao tiếp_ Thầy Tùng

KN Giao tiếp_ Thầy Tùng

KN Tìm việc_ Thầy Tường  KN QLCX_ Cô Liên KN QLTG_ Cô Liên KN QLCX_ Cô Liên KN Tư duy_Cô Phượng KN Tư duy_Cô Phượng
3 6789 HT/ĐTN 3 KN QLCX_ Cô Hường KN QLCX_ Cô Hường KN QLTG_ Cô Hường KN Tìm việc_ Cô Thảo (tiết678) KN Giao tiếp_ Cô Thảo KN Giao tiếp_ Cô Thảo  KN Tư duy_Cô Phượng  KN Tư duy_Cô Phượng
4 1234 HT/ĐTN 5 KN QLCX_ Cô Hường KN QLCX_ Cô Hường KN QLTG_ Cô Hường KN Giao tiếp_ Thầy Tùng KN Tư duy_ Thầy Duy KN Tư duy_ Thầy Duy KN Giao tiếp_ Thầy Tùng KN Tìm việc_ Thầy Tường  (tiết123)
5 6789 HT/ĐTN 7 KN Tư duy_ Cô Giang (tiết 678) KN Tư duy_ Cô Giang (tiết 678) KN QLTG_ Cô Hường KN Tìm việc_ Thầy Tường KN Giao tiếp_ Thầy Tùng KN Giao tiếp_ Cô Minh

KN QLCX_ 

Cô Phượng

KN QLCX_ 

Cô Phượng

6 1234 HT/ĐTN 1 KN QLCX_ Cô Hường KN QLCX_ Cô Hường KN Tìm việc_ Cô Thảo 123 KN Giao tiếp_ Thầy Tùng KN Tư duy_ Thầy Duy KN QLTG_ Cô Hường

 

KN Giao tiếp_ Thầy Tùng

KN Tư duy_ Thầy Duy
7 2345 106/HA H02 KN Tư duy_ Thầy Duy (tiết 234) KN Tư duy_ Thầy Duy (tiết 234) KN Tìm việc_ Thầy Tường

KN Giao tiếp_ 

Cô Minh

KN Giao tiếp_ 

Cô Minh

KN QLTG_ Cô Liên KN QLCX_ Cô Liên KN QLCX_ Cô Liên

II. Đánh giá học phần:

- Mỗi chuyên đề sẽ có đánh giá hiện diện của sinh viên và kiểm tra cuối chuyên đề ( 2 điểm/ chuyên đề). Do đó, đề nghị sinh viên tham gia đầy đủ các chuyên đề. 

- Riêng chuyên đề Kỹ năng tìm việc, ngoài giờ học trên lớp, sinh viên phải tham gia ít nhất 01 Hội thảo tuyển dụng trong học kỳ (do Giảng viên chỉ định) và Tham gia phỏng vấn thử tại Hội chợ việc làm trường Đại học Cần Thơ đợt 02/2018 vào ngày 04/11/2018 tại Sân Đoàn Thanh niên trường để hoàn thành chuyên đề.

III. Hỗ trợ:

- Sinh viên cần liên lạc với thầy cô giảng dạy các chuyên đề vui lòng email về:

 Chuyên đề Kỹ năng Giao tiếp:

1. Thầy Nguyễn Thanh Tùng, Bí Thư Đoàn Thanh niên trường (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

2. Cô Nguyễn Ánh Minh, Giảng viên Khoa XHNV (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

3. Cô Nguyễn Thị Phương Thảo, Giám đốc Trung tâm Tư vấn - Hỗ trợ SV (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên đề Kỹ năng Quản lý Cảm xúc và Quản lý Thời gian:

1. Cô Đặng Mai Khanh, Giảng viên Khoa Sư phạm (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

2. Cô Hoàng Thị Kim Liên, Giảng viên Khoa SƯ phạm (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

3. Cô Huỳnh Thị Thanh Hường, PBT Đoàn Khoa XNHV, Giảng viên khoa XHNV (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên đề Kỹ năng Tư duy:

1. Cô Võ Hồng Phượng, Giảng viên Khoa Kinh tế (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

2. Cô Đỗ Thị Hoài Giang, Giảng viên Khoa Kinh tế (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

3. Thầy Nguyễn Thanh Duy, Phó Bí thư Đoàn trường (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chuyên đề Kỹ năng Tìm việc:

1. Thầy Nguyễn Thanh Tường, Trưởng phòng Công tác Sinh viên (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

2. Cô Nguyễn Thị Phương Thảo, Giám đốc Trung tâm Tư vấn - Hỗ trợ SV (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)