Sidebar

Thông báo mở Học phần Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp (KN002)

Theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu, chương trình đào tạo các ngành học bậc đại học hệ chính quy trong toàn trường sẽ được bổ sung học phần Đổi mới sáng tạo & Khởi nghiệp (KN002) thuộc nhóm tự chọn khoa học xã hội.

 Trường sẽ bắt đầu giảng dạy học phần này từ học kỳ 2, năm học 2018-2019. Sinh viên có nhu cầu có thể tiến hành lập kế hoạch học tập và đăng ký học.

 Sinh viên tham gia học sẽ được:

  • Cung cấp kiến thức tổng quan về sáng tạo, đổi mới và hình thành ý tưởng khởi nghiệp, lựa chọn loại hình sở hữu doanh nghiệp, hiểu biết cơ bản về quyền sở hữu trí tuệ; kiến thức và kỹ năng cơ bản về thị trường, phát hiện tiềm năng kinh doanh và lập kế hoạch khởi nghiệp. Sinh viên có cơ hội được chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp từ các doanh nhân thành đạt hoặc tham quan mô hình khởi nghiệp thành công.
  • Được tích lũy 02 tín chỉ thuộc nhóm tự chọn khoa học xã hội trong chương trình đào tạo của ngành (nếu đạt kết quả học tập theo qui định).

Đề cương chi tiết học phần Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp: Xem tại đây