Sidebar

Thông báo điều chỉnh thời gian cuộc thi “Dự án khởi nghiệp tiềm năng” trong HSSV Trường Đại học Cần Thơ mở rộng năm 2020

Do ảnh hưởng tình hình dịch Covid-19 từ cuối năm 2020, Cuộc thi Dự án khởi nghiệp tiềm năng” trong HSSV Trường Đại học Cần Thơ mở rộng năm 2020 đã được gia hạn thời gian tổ chức sang quý 1/2021. Trung tâm xin thông báo điều chỉnh các mốc thời gian của cuộc thi như sau: 

Thời gian

Nội dung

01/11/2020-26/4/2021

- Nhận bài dự thi: lựa chọn một trong hai cách sau:

+ Nộp trực tiếp: tại Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ & KNSV

+ Nộp qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Tổ chức tập huấn kiến thức khởi nghiệp và tư vấn viết dự án khởi nghiệp cho thí sinh.

18/4/2021

-  Hướng dẫn các dự án dự thi, các ý tưởng khởi nghiệp xây dựng mô hình kinh doanh và hoàn thiện hồ sơ dự thi

-  Địa điểm: Không gian sáng chế Đại học Cần Thơ

-  Đăng ký dự tập huấn:

https://forms.gle/MYiBRVxk7G6ugs1S6

03/5/2021-09/5/2021

- Tổ chức Hội đồng đánh giá, tuyển chọn các dự án vào vòng chung kết

10/5/2021

- Công bố các dự án vào vòng chung kết

19/5/2021

Các dự án vào vòng chung kết hoàn thiện hồ sơ nộp lại cho BTC

8g00 ngày

23/5/2021

Vòng chung kết cuộc thi tại Hội trường 2, Lầu 6 Nhà Điều hành

Trường Đại học Cần Thơ