Sidebar

Thời khóa biểu Học phần Kỹ năng mềm học kỳ hè (2020-2021)

Thân chào các em sinh viên,

Để thuận lợi cho việc theo dõi lịch học học phần Kỹ năng mềm trong học kỳ hè năm học 2020-2021, Trung tâm cập nhật Thời khóa biểu của các lớp Kỹ năng mềm.

Sinh viên Tải Thời khóa biểu TẠI ĐÂY