Sidebar

Triễn lãm Du học Hoa Kỳ tại Trường Đại Học Cần Thơ

Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Phố Hồ Chí Minh phối hợp với trường Đại Học Cần Thơ tổ chức: "Triễn Lãm du học Hoa Kỳ mùa thu"
Diễn ra lúc: 14h00-18h00 thứ 4 ngày 7/10
Địa điểm: Sảnh toàn nhà Điều hành trường Đại học Cần Thơ (đường 3/2, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ)
Triễn lãm du học EducationUSA mở cửa miễn phí cho khách tham quan.
Thông tin chi tiết: http://www.ctu.edu.vn/upload/notice/2015/trienlamduhoc.pdf