Sidebar

Học bổng "SCIC - Nâng bước tài năng trẻ" năm 2022

Theo thông tin nhận được từ Tông Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - chi nhánh khu vực phía Nam (gọi tắt là SCIC) triển khai chương trình học bổng "SCIC - Nâng bước tài năng trẻ" năm 2022; Phòng Công tác Sinh viên xin thông báo đến Quý Thủ trưởng các đơn vị trong Trường như sau:

Số lượng và Giá trị suất học bổng:

Năm 2022, SC1C dành 05 suất học bổng cho sinh viên tại Khoa Kinh tế Trường Đại học Cần Thơ và giá trị mỗi suất học bổng là 10.000.000 đồng (Miĩời triệu đong).

Đối tượng xét cấp học bổng:

Chương trình học bổng SCIC xét cấp học bổng cho sinh viên theo các tiêu chí sau:

Sinh viên hệ chính quy đã hoàn thành năm thứ 3 khối ngành Kinh tế đang theo học của Trường có thành tích học tập từ Xuất sắc trở lên;

Tích cực tham gia các hoạt động chung của Trường, cộng đồng và xã hội;

Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh;

Ket quả nghiên cứu khoa học và các chứng chỉ khác (nếu có).

Hồ SO’ đăng ký xét cấp học bổng:

Đơn xin học bổng (theo mẫu đính kèm)',

Bảng điếm học tập từ đầu khóa học có xác nhận cùa nhà trường;

Các giấy chứng nhận tham gia hoạt động (bản sao)',

Bản sao Ket quả nghiên cứu khoa học và các chứng chỉ khác (nếu có);

Lưu ỷ:

tất cả các loại giấy tờ có liên quan được tập hợp và để vào trong túi đựng hồ sơ, ngoài bìa hồ sơ cấc ghi rõ "Học bổng SCIC 2022";

Đơn xin học bổng gửi kèm theo địa chi email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. theo cú pháp "MSS V họ và tên SCIC 2022

Qui trình xét chọn học bổng:

Vòng sơ tuyển:

Các ứng viên có nhu cầu dự tuyên học bổng, chuấn bị đầy đu hồ sơ theo yêu câu và nộp hồ sơ về Phòng Công tác Sinh viên dự tuyển Vòng sơ tuyển đển hết ngày 05/08/2022 (Thứ Sáu).

Vòng phỏng vấn:

ứng viên được xét duyệt qua Vòng sơ tuyển, sẽ tham dự buổi phỏng vấn trực tiêp từ SCIC (hoặc có thê băng hình thức trực tuyến), SCỈC sẽ thông báo trực tiếp cho ứng viên qua điện thoại hoặc email cá nhân, trong khoảng thời gian từ ngày 15­30/8/2022.

Kết quả xét cấp học bồng:

Ket quả xét cấp học bổng chính thức sẽ đưuọc SCIC gửi thông báo về Trường vào tuần đầu của tháng 09/2022.

Xem chi tiết

Tải mẫu đơn