Sidebar

Lớp tập huấn trang bị kiến thức khởi nghiệp và lập nghiệp cho sinh viên Đại học Cần Thơ

Thực hiện công văn số 1832/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 08/05/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc triển khai đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi
nghiệp đến năm 2025”; Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu trường; căn cứ kế hoạch năm học 2019-2020 của Trường Đại học Cần Thơ, Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ và Khởi
nghiệp Sinh viên lập kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn trang bị kiến thức khởi nghiệp và lập nghiệp cho Học sinh, Sinh viên trường Đại học Cần Thơ, năm học 2019-2020. Đến với các lớp tập huấn, các sinh viên của trường Đại học Cần thơ sẽ:

- Được trang bị các kiến thức cơ bản về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thời đại Cách mạng Công nghiệp 4.0

- Được trang bị các kỹ năng làm việc cần thiết

- Có cơ hội tiếp cận với các doanh nghiệp, chuyên gia, người thành đạt để tìm hiểu thêm về thị trường lao động, kinh nghiệm khởi nghiệp và truyền động lực
thúc đẩy tinh thần học tập và rèn luyện, lập thân lập nghiệp 

- Có điều kiện cho nữ cán bộ và nữ sinh viên tiếp cận các cơ hội, chính sách hỗ trợ nữ giới khởi nghiệp và lập nghiệp.

Chương trình cụ thể:

Thời gian tổ chức Nội dung khóa học Địa điểm tổ chức Đăng ký
7g30-11g00
11/8/2019
 Những kỹ năng cần thiết cho công
 việc
Phòng 106/C1  https://forms.gle/WrFbEQVF2eRdwWQEA
13g30-17g00
11/8/2019
 Những kỹ năng cần thiết cho công
 việc
Phòng 106/C1
7g30-11g00
25/8/2019
 Xây dựng chiến lược truyền thông
 trên mạng xã hội
Phòng 108/C1  https://forms.gle/Zmja6XZKFxh85RrLA
13g30-17g00
25/8/2019
 Thu hút khách hàng bằng video
 trực tuyến
Phòng 108/C1
7g30-11g00
22/9/2019
 Xây dựng chiến lược truyền thông
 trên mạng xã hội
Phòng 108/C1  https://forms.gle/8UkC2wZmZeCK427KA
13g30-17g00
22/9/2019
 Thu hút khách hàng bằng video
 trực tuyến
Phòng 108/C1
18g00-20g30
30/9/2019
 Xây dựng kế hoạch tiếp thị kỹ
 thuật số 
Phòng 106/C1  https://forms.gle/zAqJVZKFPZhJJVNz9

TRUNG TÂM TƯ VẤN, HỖ TRỢ & KHỞI NGHIỆP SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Điện thoại: 0292 3872 284