Sidebar

Đào tạo kỹ năng khởi nghiệp và kỹ năng mềm miễn phí cho sinh viên

Nhằm trang bị thêm các kiến thức  khởi nghiệp và kỹ năng mềm cho sinh viên, Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ và Khởi nghiệp Sinh viên phối hợp với Công ty R.S.P.V triển khai các chuyên đề đào tạo kỹ năng MIỄN PHÍ thuộc dự án Vietnam Digital 4.0 của Google cho sinh viên:

Hình thức đào tạo: đào tạo online

Học phí: MIỄN PHÍ. Sinh viên được cấp giấy chứng nhận khi hoàn thành khóa học

Sinh viên có nhu cầu đăng ký học tại link sau: https://forms.gle/JKAWVpWkEGWgNce17

Lịch đào tạo online trong tháng 4/2021

8g00-9g30 Ngày 11/4/2021 DA1; Thu hút khách hàng bằng video trực tuyến
10g00-11g30 Ngày 11/4/2021 TA2:Kỹ thuật video cho nhà sáng tạo
8g00-9g30 Ngày 18/4/2021 S2: Kỹ năng thể hiện bản thân
10g00-11g30 Ngày 18/4/2021 WU2: Những bước để bắt đầu kinh doanh
14g00-15g30 Ngày 18/4/2021 AI5: Cài Đặt chiến dịch quảng cáo cơ bản
15g00-16g30 Ngày 18/4/2021 AI6: Viết quảng cáo ấn tượng
8g00-9g30 Ngày 25/4/2021 AI6: Viết quảng cáo ấn tượng
10g00-11g30 Ngày 25/4/2021 TA2:Kỹ thuật video cho nhà sáng tạo
14g00-15g30 Ngày 25/4/2021 DA1; Thu hút khách hàng bằng video trực tuyến