Sidebar

Hội chợ việc làm Trường Đại học Cần Thơ đợt 1 năm 2022

- Ngày hội việc làm sinh viên Đại học Cần Thơ đợt 1 năm 2022 đã thu hút tổng nhu cầu tuyển dụng hơn 2.000 vị trí việc làm như: trợ lý giám đốc, nhân viên kinh doanh, nhân viên kế toán, nhân viên hỗ trợ khách hàng, nhân viên kỹ thuật, kỹ sư nông nghiệp, kỹ sư thủy sản, kỹ sư công nghệ, công nghệ sinh học, nhân viên công nghệ thông tin. Ngày hội thu hút hơn 3.000 lượt sinh viên, học viên cao học và cựu sinh viên tham dự.

- Trong khuôn khổ Ngày hội, Trung tâm cũng phối hợp với Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam và Công ty TNHH NGK Suntory Pepsico Việt Nam tổ chức 02 buổi hội thảo định hướng nghề nghiệp cho sinh viên. Kết quả: gần 600 sinh viên tham dự hội thảo.

- Ngoài ra, Trung tâm cũng đã kết nối cho Công ty CP. Thành Thành Công – Biên Hòa và Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam làm việc với lãnh đạo nhà trường về các chiến lược hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp.