Sidebar

Cuộc thi MeKong Startup – Cơ hội khởi nghiệp tại ĐBSCL

Thông báo phát động cuộc thi “Cơ hội khởi nghiệp ĐBSCL năm 2016” nằm trong chương trình “Mekong Start-up” giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến 2030.

Cuộc thi Cơ hội khởi nghiệp ĐBSCL năm 2016 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh tại Cần Thơ khởi xướng, phối hợp đồng tổ chức với các địa phương trong khu vực. Cuộc thi sẽ chính thức khởi động từ tháng 09 đến tháng 12/2016 tại khu vực ĐBSCL nhằm mục tiêu tìm kiếm các ý tưởng kinh doanh khả thi, tạo cơ hội cho thanh niên, sinh viên và những ai nuôi mầm khác vọng trở thành doanh nhân… từ đó hun đúc tinh thần làm chủ doanh nghiệp, khao khát trở thành những doanh nhân thực thụ.

Mọi chi tiết về cuộc thi tham khảo thêm tại: