Sidebar

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tiếp nhận thực tập viên

1.Điều kiện để được tiếp nhận thực tập tại Công ty bao gồm:
-Điểm học trung bình các môn đến thời điểm thực tập là từ 7,0 trở lên;
-Có sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác xa; nam cao từ 1.65m trở lên, nữ cao từ 1.55m trở lên;
-Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh từ trình độ B trở lên

2.Hồ sơ đăng ký thực tập nộp cho Công ty bao gồm:
-Đơn đăng ký thực tập tại Công ty A&C (Đơn viết tay);
-Giấy giới thiệu thực tập của Khoa (có thể nộp bổ sung sau khi được tiếp nhận thực tập);
-Sơ yếu lý lịch, 2 tấm ảnh 3X4, Phiếu khám sức khỏe sau ngày 1/6/2015;
-Bảng điểm học tập có xác nhận của Khoa;
-Bản sao Chứng chỉ ngoại ngữ

*Hồ sơ đăng ký thực tập nộp về: I5-13 Võ Nguyên Giáp, TP.Cần Thơ, Tel: (0710) 3764 995

*Thông báo và tiếp nhận hồ sơ thực tập: từ ngày 10/11/2015 – 30/11/2015
*Thông báo Danh sách tiếp nhận thực tập: ngày 4/12/2015 tại Web của Công ty và văn phòng tiếp tân tại TP.HCM, các Chi nhánh