Sidebar

Hội thảo tư vấn và hướng dẫn quy trình khám chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên 2015

I.NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
-Giới thiệu các quy định có liên quan đến thực hiện bảo hiểm y tế HSSV và bảo hiểm tai nạn
-Hướng dẫn quy trình liên hệ khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc theo chế độ bảo hiểm y tế tại Trạm Y tế trường và các cơ sở khám chữa bệnh theo quy định
-Hướng dẫn thanh, quyết toán các chi phí theo quy định của chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho các trường hợp, điều trị bệnh
-Trao đỗi, ghi nhận ý kiến sinh viên và giải đáp các thắc mắc, vướng mắc trong quá trình khám chữa bệnh của HSSV theo chế độ bảo hiểm y tế

II.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Thời gian tổ chức: 8g00 – 10g00 Chủ nhật, ngày 22/11/2015
2.Địa điểm tổ chức: Hội trường lớn
3.Thành phần tham dự:
-Viên chức phụ trách công tác sinh viên của các đơn vị
-Viên chức Phòng Công tác Sinh viên
-Đại diện Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường
-Đại diện Ban cán sự các lớp khóa 41: mỗi lớp 1 người
-Đại diện các Liên chi hội, đội, nhóm sinh viên, CLB sinh viên ngoại trú: mỗi đơn vị 1 người
-Ngoài ra, đề nghị các khoa, viện cử đại diện sinh viên các khóa 38, 39, 40 của đơn vị tham dự: mỗi khóa 10 đại biểu sinh viên