Sidebar

Danh sách công nhận tình nguyện viên hỗ trợ tuyển sinh và tham gia “Tiếp Sức Đến Trường” năm 2015

Căn cứ vào mức độ trong các sinh viên trong các hoạt động tình nguyện, hướng đến lợi ích chung của cộng đồng; Ban Thường vụ Đoàn trường công nhận 151 sinh viên đã tích cực hỗ trợ cho hoạt động tuyển sinh của nhà trường và chương trình “Tiếp sức đến trường” của Đoàn trường học kì I năm 2015 – 2016.

Dưới đây là danh sách đính kèm:
                          Download tại đây —> Danh sach TNV