Sidebar

cuộc thi “Dự án khởi nghiệp tiềm năng” trong học sinh, sinh viên Trường Đại học Cần Thơ năm 2019

Căn cứ vào Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”; Nhằm động viên, cổ vũ học sinh, sinh viên (HSSV) hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ và Khởi nghiệp Sinh viên phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Trường xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi “Dự án khởi nghiệp tiềm năng” trong HSSV Trường Đại học Cần Thơ năm 2019, cụ thể như sau:

1. Mục đích

- Tạo động lực thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong HSSV, giúp HSSV thay đổi tư duy, nhận thức, dám nghĩ, dám làm để biến ý tưởng thành hiện thực.

- Tuyển chọn, hỗ trợ những ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, giải pháp kinh doanh mới, phù hợp thực tiễn.

- Huy động được sự tham gia của đông đảo của HSSV Trường Đại học Cần Thơ.

2. Yêu cầu

- Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp tiềm năng” trong HSSV Trường Đại học Cần Thơ năm 2019 được tổ chức nghiêm túc, đảm bảo ý nghĩa giáo dục sâu sắc.

- Cuộc thi được tổ chức an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và thu hút đông đảo HSSV của Trường tham gia.

3. Đối tượng

- Cá nhân đang là học sinh (trường THPT Thực hành Sư phạm), sinh viên, học viên đang học tại Trường Đại học Cần Thơ thuộc tất cả các hệ đào tạo chính quy, vừa học vừa làm và thuộc tất cả các trình độ đào tạo.

- Nhóm tác giả, trong đó có ít nhất một thành viên đang là học sinh (trường THPT Thực hành Sư phạm), sinh viên, học viên đang học tại Trường Đại học Cần Thơ thuộc tất cả các hệ đào tạo chính quy, vừa học vừa làm và thuộc tất cả các trình độ đào tạo.

4. Thời gian - địa điểm

- Thời gian: từ ngày 20/01/2019 đến ngày 15/3/2019

- Địa điểm nộp bài dự thi: trực tiếp tại Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ và Khởi nghiệp Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ hoặc qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. Lĩnh vực dự thi

Các dự án khởi nghiệp tham dự Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp tiềm năng” trong HSSV Trường Đại học Cần Thơ năm 2019 được chia theo các lĩnh vực (nhưng không hạn chế): Công - Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Dịch vụ - Du lịch, Khoa học - Công nghệ, Kinh tế

6. Thể lệ cuộc thi (xem tại đây), Tải mẫu đăng ký dự thi tại đây

7. Cơ cấu giải thưởng

  • 01 giải nhất: 20 triệu đồng + Giấy khen của trường Đại học Cần Thơ
  • 01 giải nhì: 10 triệu đồng + Giấy khen của trường Đại học Cần Thơ
  • 02 giải ba: 5 triệu đồng/ giải + Giấy khen của trường Đại học Cần Thơ
  • 04 giải khuyến khích: 2,5 triệu đồng/ giải + Giấy khen của trường ĐH Cần Thơ

Ngoài ra, các dự án đạt giải sẽ được giới thiệu để dự thi ở các cuộc thi khởi nghiệp cấp tỉnh thành và cấp quốc gia năm 2019 (nếu có).

Số giải thưởng có thể tăng thêm tùy thuộc vào tình hình dự thi và chất lượng các dự án dự thi, do Ban Tổ chức và Ban Giám khảo quyết định

8. Tiến độ thực hiện

Thời gian

Nội dung

20/1/2019 -15/3/2019

Phát động cuộc thi và nhận bài dự thi

15/3/2019 -18/3/2019

Tổ chức Hội đồng đánh giá và tuyển chọn các ý tưởng

18/3/2019 -25/3/2019

Các dự án được lựa chọn hoàn thiện hồ sơ nộp lại cho BTC

25/3/2019-05/4/2019

Các dự án được chọn báo cáo dự án, xếp hạng và trao giải