Sidebar

Cuộc thi Dự án khởi nghiệp trong nền kinh tế số năm 2019

Căn cứ vào Quyết địnhsố 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”; Căn cứ kết quả hợp tác giữa Vintech City (Tập đoàn Vingroup) và Trường Đại học Cần Thơ; Nhằm động viên, cổ vũ học sinh, sinh viên (HSSV) hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Trường Đại học Cần Thơ xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi “Dự án khởi nghiệp trong nền kinh tế số” trong HSSV Trường Đại học Cần Thơ mở rộng năm 2019, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH 

- Tạo động lực thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong HSSV, giúp HSSV thay đổi tư duy, nhận thức, dám nghĩ, dám làm để biến ý tưởng thành hiện thực.

- Thúc đẩy xây dựng và phát triển các ý tưởng sáng tạo trong nền kinh tế số và quốc gia số trong HSSV trường Đại học Cần Thơ và HSSV trong mạng lưới các trường Đại học, Cao đẳng trong khu vực ĐBSCL.

- Tuyển chọn, hỗ trợ những ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo, giải pháp kinh doanh mới, phù hợp thực tiễn.

- Huy động được sự tham gia của đông đảo của HSSV tại Trường Đại học Cần Thơ và các trường Đại học, Cao đẳng trong khu vực ĐBSCL.

II. ĐỐI TƯỢNG

- Cá nhân hoặc nhóm tác giả: là học sinh (trường THPT Thực hành Sư phạm), sinh viên, học viên đang học tại Trường Đại học Cần Thơ thuộc tất cả các hệ đào tạo chính quy, vừa học vừa làm và thuộc tất cả các trình độ đào tạo. Cựu học sinh, sinh viên, học viên của trường Đại học Cần Thơ đã tốt nghiệp không quá 3 năm tính đến ngày kết thúc nhận hồ sơ dự thi.

- Cá nhân hoặc nhóm tác giả là sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng tại TP.Cần Thơ và các trường ĐH, CĐ trong khu vực ĐBSCL.

III. CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG

1. Vòng sơ loại: từ ngày 25/9/2019 - 25/10/2019:

- Triển khai thông tin cuộc thi đến sinh viên các Khoa, Viện và trường THPT Thực hành Sư phạm của trường và tiếp nhận hồ sơ dự thi của các cá nhân và nhóm tác giả.

- Triển khai thông tin cuộc thi đến sinh viên các trường ĐH, CĐ trong khu vực ĐBSCL và tiếp nhận hồ sơ dự thi của các cá nhân và nhóm tác giả.

- Triển khai cho các cá nhân/ nhóm tác giả có quan tâm đến cuộc thi ghi danh và tham gia lớp đào tạo miễn phí về Khởi nghiệp và hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ dự thi. Ghi danh trực tiếp tại https://forms.gle/fTsNcohGGUkeaBkR6

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự thi: trực tiếp tại Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ và Khởi nghiệp Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ hoặc qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. từ ngày 30/9/2019 đến 16g00 ngày 25/10/2019.

2. Vòng bán kết: ngày 10/11/2019

- Công bố kết quả các dự án vào vòng bán kết (28/10/2019). Các cá nhân và nhóm tác giả sẽ có 10 ngày để hoàn thiện dự án và chuẩn bị cho vòng bán kết.

- Các cá nhân và nhóm tác giả tham gia cuộc thi sẽ có cơ hội ghi danh và tham gia lớp đào tạo miễn phí về tiếng Anh và khởi nghiệp dành cho công việc được tổ chức từ ngày 12/10/2019 đến 13/11/2019 để bổ trợ kiến thức và kỹ năng cần thiết cho các vòng thi kế tiếp.

- Các cá nhân và nhóm tác giả tham gia vòng bán kết sẽ trình bày dự án dự thi trước hội đồng Ban Giám khảo (10/11/2019).

- Địa điểm tổ chức Vòng bán kết: Trung tâm Học liệu trường Đại học Cần Thơ

3. Vòng chung kết: ngày 07/12/2019

- Các dự án vào vòng chung kết tham dự lớp tập huấn khởi nghiệp chuyên sâu và tham vấn cùng Ban Cố vấn cuộc thi (ngày 16 và 17/11/2019)

- Các dự án được lựa chọn vào vòng chung kết có 03 tuần để hoàn thiện hồ sơ, bài thuyết trình, bài tóm tắt bằng tiếng Anh và sản phẩm mẫu (nếu có) nộp lại cho BTC (29/11/2019).

- Địa điểm tổ chức Vòng Chung kết: Hội trường Rùa trường Đại học Cần Thơ

Xem chi tiết tại đây:

- Kế hoạch cuộc thi

- Thể lệ cuộc thi

- Mẫu phiếu đăng ký dự thi