Sidebar

Thông báo tham dự Cuộc thi “2023 Creative, Innovation and Flash Idea – CIFI”

Nhằm đuổi kịp xu hướng sáng tạo, Văn phòng đại diện National Cheng Kung University - Việt Nam(NCKU OH) đã và đang tạo nhiều sự kiện hấp dẫn khích lệ tư duy đổi mới sáng tạo cho sinh viên. NCKU OH tin tưởng các bạn sinh viên phát triển tư duy sáng tạo và vận dụng các kiến thức đã học trong việc sáng lập các dự án và ý tưởng khởi nghiệp.  Văn phòng đại diện NCKU tại Việt Nam kết hợp với Trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM và Hội Thiết bị Y tế Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Cuộc thi “2023 Creative, Innovation and Flash Idea – CIFI”. Văn phòng xin gửi thông tin chi tiết về cuộc thi:

 1. Thời gian bắt đầu đăng kí hồ sơ (online): 10/03/2023 – 07/05/2023;

Form đăng kí hồ sơ: https://forms.gle/feBgirWbo3Yja3ab9

 1. Thời gian diễn ra vòng chung kết: 2:00 pm - 4:30 pm,Thứ 4, ngày 31/05/2023;
 2. Địa điểm: Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM/Văn phòng NCKU tại ViệtNam;
 3. Thành phần: Nhóm sinh viên (tối đa 5 người);
 4. Thể lệ cuộc thi: vui lòng tham khảo ở file đính kèm;
 5. Giải thưởng cuộc thi:

  + 01 Giải Nhất: 10.000.000 VND; 

  + 01 Giải Nhì: 5.000.000 VND; 

  + 01 Giải Ba: 2.000.000 VND; 

  + 01 Giải Khuyến khích: 1.000.000 VND;

  + 01 Giải “Dự án được yêu thích nhất” thông qua bình chọn trực tuyến 1.000.000 VND.

Tiêu chí đánh giá:

Bài dự thi phải đề cập đến năm khía cạnh sau bằng cách trình bày thuyết phục và thú vị. Việc chấm điểm sẽ không chỉ dựa trên giải pháp được đề xuất mà còn dựa trên cách bạn trình bày giải pháp của mình trước hội đồng. 
Năm khía cạnh tính điểm và trọng số tổng thể như sau:
1. Đổi mới và Sáng tạo (30%)
2. Đề xuất giá trị và mức độ liên quan (20%)
3. Tính hiệu quả và khả thi (20%)
4. Trình bày và làm rõ (20%)
5. Tác động xã hội (10%)

Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh

Hình thức đề xuất:
Phần 1:
Tên dự án:
Liên kết:
Người liên hệ và Email:
Thành viên trong nhóm và chuyên ngành:
Người hướng dẫn:


Phần 2:
1. Động lực của dự án;
2. Mô tả dự án;
3. Phân tích SWOT của dự án;
4. Tác động xã hội;
5. Kết luận.

Xem thông tin chi tiết tại đây