Sidebar

Cuộc thi Sinh viên Kinh Doanh Số 2023

Cuộc thi Sinh viên Kinh doanh số (Digital Business Contest) là cuộc thi dành cho sinh viên ngành thương mại điện tử và các ngành liên quan mật thiết như công nghệ thông tin, kinh tế số, tiếp thị số, công nghệ tài chính, logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Cuộc thi sẽ tạo ra môi trường hấp dẫn cho sinh viên cả nước thể hiện tài năng của mình, gắn kiến thức học được qua từng học phần với thực tiễn kinh doanh năng động với những công nghệ và giải pháp kinh doanh mới liên tục xuất hiện.

I. Đơn vị tổ chức: Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) là đơn vị tổ chức Cuộc thi Sinh viên Kinh doanh số 2023 (Digital Business Contest 2023). Hiệp hội sẽ phối hợp với Mạng lưới các cơ sở đào tạo thương mại điện tử (gọi tắt là VECOMNET), các hội viên và các tổ chức, doanh nghiệp triển khai mọi hoạt động liên quan tới cuộc thi.

II. Thời gian tổ chức:

Timeline Cuộc thi
- Lễ Phát động: 25/8/2023;
- Đăng ký: 25/8 - 25/9/2023;
- Vòng Loại: 26/9 - 10/11/2023;
- Vòng Bán kết: 16/11 - 30/11/2023;
- Vòng Chung kết và Gala trao giải: tháng 12/2023;
- Workshop tư vấn cho đội thi: tháng 9-11/2023;
- Unitour tư vấn hỗ trợ tại một số trường: tháng 9-11/2023.

III. Đối tượng tham gia:

1. Đối tượng dự thi là nhóm (2-5 người) đáp ứng các điều kiện sau:
- Sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học;

- Thành viên trong đội phải cùng một cơ sở giáo dục (Viết tắt là các Trường Đại học/
Học viện/Viện);
- Không thuộc thành viên BTC của Cuộc thi;
- Mỗi sinh viên chỉ được đăng ký dự thi trong 01 đội thi;
- Mỗi trường được đăng ký không quá 10 đội thi. Xét theo nguyên tắc đăng ký trước
duyệt trước;
- Mỗi đội thi cần có sự xác nhận trực tuyến của đơn vị quản lý sinh viên (nhà trường,
khoa, bộ môn hoặc giảng viên trường).
2. Đăng ký Nội dung thi:
- Mỗi đội thi chỉ được lựa chọn tham gia một Nội dung thi duy nhất trong cuộc thi;
- Các bài thi đạt giải nhì trở lên trong các cuộc thi Sinh viên Kinh doanh số những năm
trước không được tham gia thi lại.

Mọi thông tin chi tiết, xem tại địa chỉ: https://dbc.vecomnet.vn/