Sidebar

Chung kết Holcim Prize

Mời các bạn theo dõi chương trình Chung kết Holcim Prize, sinh viên trường Đại học Cần Thơ với chủ đề: “Chế tạo máy dệt lọp tự động cho làng nghề đan lọp tép xã Hòa Long, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

Thời gian: 15 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2015

Địa điểm: Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.