Sidebar

Thông báo đào tạo kiến thức về khởi nghiệp miễn phí cho sinh viên hè 2020

Nhằm trang bị thêm các kiến thức có liên quan về hành trình khởi nghiệp cho học sinh sinh viên; Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ và Khởi nghiệp Sinh viên phối hợp với Công ty R.S.P.V triển khai các chuyên đề đào tạo trực tuyến miễn phí thuộc dự án Vietnam Digital 4.0 của Google dành cho sinh viên hè 2020 như sau:

1. Lớp học: Xây dựng một thương hiệu dễ nhớ

Hình thức học: online trên nền tảng ứng dụng Youtube

Thời gian học: 01 buổi

Link tham gia lớp học:

- 8g00 sáng 2/8/2020: https://youtu.be/B-ZXZbn1ZAY

- 14g00 chiều 02/8/2020: https://youtu.be/YT9zssMdsOo

2. Lớp học: Thu hút khách hàng bằng video trực tuyến

Hình thức học: online trên nền tảng ứng dụng Youtube

Thời gian học: 01 buổi

Link tham gia lớp học:

- 8g00 sáng 09/8/2020: https://youtu.be/A5Irp-Zr37w

- 14g00 chiều 09/8/2020: https://youtu.be/dVvnFUpYIJs

Do đây là link lớp học cá nhân, các em học sinh sinh viên có nhu cầu học vui lòng đăng lý Tại đây