Sidebar

Chuỗi Seminar Online: Giải Mã Các Sáng Kiến Năng Lượng Bền Vững

Chương trình Sáng kiến Năng lượng Bền Vững đang bước vào bước hoạt động kết tiếp với Chuỗi Seminar Online: Giải Mã Các Sáng Kiến Năng Lượng Bền Vững. Để các bạn sinh viên được cập nhật thông tin về các giải pháp công nghệ, kỹ thuật, và mô hình kinh doanh là các mảnh ghép xây nên một hệ sinh thái Năng lượng Bền vững, cũng qua đó, các bạn sẽ hiểu hơn về Thử Thách chương trình đưa ra.

Tìm hiểu thêm về cuộc thi tại: https://www.facebook.com/sknlbv/posts/137502404744229