Sidebar

Tuyển thực tập sinh liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2021 -Talented Young Leader (Tayol)

Nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên các Viện/Trường phát triển tư duy, kỹ năng, kiến thức liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng như giúp các bạn trải nghiệm thông qua các hoạt động, sự kiện về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quy mô vùng, quốc gia. Văn phòng 844, Bộ Khoa học và Công nghệ tuyển thực tập sinh chương trình thực tập sinh tài năng "TALENTED YOUNG LEADER (TAYOL).
Thông tin cụ thể và link đăng ký xin mời quý Viện/trường xem tại: https://bit.ly/khoinghiepquocgia_thuctapsinhtainang
Kính mong quý viện/trường tạo điều kiện giới thiệu tối thiểu 10 - 15 em sinh viên năng động, nhiệt tình, quan tâm đến các hoạt động khởi nghiệp cũng như mong muốn phát triển bản thân thông qua tham gia chương trình thực tập.
Thời hạn đăng ký: 13/9/2021 - 19/9/2021